Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Lesníctvo a ťažba dreva
Rybolov a akvakultúra

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Počet firiem: 159
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu

Odporúčané firmy

IČOFirma
31337406: Komoditná burza Bratislava

Ďalšie firmy

IČOFirma
40515273: Adrián Mikuš
36299111: Agrodružstvo Podhorie
36312487: Agrovýkrm Rybany s. r. o.
35211270: Alena Mikušová VIRIDIS
30699592: Andrej Činčala
30697603: Anna Predanocyová
44292121: AQUA BIOTOP, s.r.o.
36228818: Bažantnica Mladý Háj, a.s.
31192726: Bc. Daniel Pavle
36128341: Bc.Martin Kajaba
43569005: Branislav Helbich
34006842: Bývalí urbarialisti pozemkové spoločenstvo Miezgovce
35213621: Dalibor Mekyš
41373537: Danka Mikušová
32210591: Dr. Ing. Ľubomír Kašička - Podhoran
34481346: Dušan Galušťák
11786604: Dušan Grgula - spracovcanie a predaj včelích produktov
43102786: Dušan Mikuš
33410437: Elena Švecová
30696046: Emil Guniš - Križanský