Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 5
Zobrazujem: 0 - 5
Pridať firmu
IČOFirma
34130039: ENZO - VERONIKA - VES, a.s.
43250459: Henrich Melcer - MELL PLAST
33405221: Igor Botka
40515231: Jozef Badura
36336840: TEDOS Bánovce nad Bebravou, s.r.o.